Središče za zagovorništvo
in informiranje o pravicah
otrok in mladostnikov

PRIDRUŽI SE

O ZIPOM

 

ČLANICE

 

 AKTIVNOSTI

ZAKLJUČKI OKROGLE MIZE: OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI – STANJE, IZZIVI IN PRIHODNOST 10. 10. 2019

20.11.2019

ZAKLJUČKI OKROGLE MIZE:
OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI – STANJE, IZZIVI IN PRIHODNOST
10. 10. 2019

Ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah, v Tednu otroka® je ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov organiziralo okroglo mizo.
Na okrogli mizi so sodelovali:
-    Peter Svetina, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
-    Vlasta Nussdorfer, svetovalka predsednika Republike Slovenije
-    Špela Isop, v.d. generalne direktorice Direktorata za družino, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
-    Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije
-    Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF Slovenija
-    Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC
V razpravi smo naslovili naslednje teme:
•    trenutno stanje na področju varstva otrokovih pravic v Sloveniji
•    namen in pomen varstva otrokovih pravic
•    uspehi in izzivi na področju varstva otrokovih pravic v Sloveniji
•    priložnosti za nadaljnjo krepitev varstva otrokovih pravic v Sloveniji
Pogovor je povezovala Adriana Aralica s Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij - PIC.

Izpostavljeno je bilo:
•    nevladne organizacije ne morejo in ne smejo nadomeščati državo, so samo dopolnilo državi, država je odgovorna za stanje pravic otrok v Sloveniji
•    Slovenija se na mnogih mednarodnih lestvicah glede položaja otrokovih pravic visoko uvršča, vendar nas to ne sme zavesti in uspavati v prepričanju, da je položaj dober, izzivov je še veliko
•    Slovenija mora biti zato dober zgled in vzor. Ni dovolj, da samo izpolnjujemo KOP, moramo tudi dvigniti standarde in ne zaspati na dosedanjih dosežkih.
•    ponosni smo lahko na:
- sprejetje Družinskega zakonika
- novelo Zakona o varuhu človekovih pravic, ki je prinesla institut Zagovornika,
- spremembe kazenske zakonodaje, s katero so se podaljšali zastaralni roki pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, zastaranje teče šele po dopolnjenem 18. letu žrtve,
- Slovenija se visoko uvršča na mednarodnih lestvicah, ki merijo kakovost življenja otrok;
•    kritični smo do dejstva, da:
- v Sloveniji živi 45.000 otrok pod pragom revščine
- so dolge čakalne vrste v zdravstvu
- Svet za otroke in družino na MDDSZ ni aktiven
- Programa za otroke ni že od leta 2016
- pri Varuhu človekovih pravic od upokojitve g. Dolčiča v aprilu 2019 ni imenovanega novega namestnika za področje otrokovih pravic
- še vedno ni ustrezno urejeno nameščanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj v vzgojne zavode
- mladoletniki brez spremstva – obstoječi sistem ni ustrezen, potrebujemo sistemsko in trajno ureditev njihovega položaja in pravic
- okrepiti je potrebno participacijo otrok, država naj prevzame glavno odgovornost za učinkovito delovanje Otroškega parlamenta in mu zagotovi ustrezno človeško, finančno in tehnično podporo
- odsotnost mehanizmov za učinkovito implementacijo 3. izbirnega protokola h KOP
- celoviteje nasloviti tematiko spolnega nasilja, zlorab otrok, vključno s spolnimi zlorabami otrok na internetu
- Romski otroci in njihovo šolanje – samo vsak tretji zaključi OŠ, v nekaterih regijah samo vsak peti. Zgodnje poročanje romskih deklic – prišlo je do neke tolerance tega, kot da je to kulturno pogojeno
- diskurz o otrokovih pravicah se še vedno veže na njihove dolžnosti. Pravice otrok so neodtujljive. Le prepoznavanje pravic otrok mogoča otrokom, da dosežejo svoje potenciale

Pričakujemo:
•    da se otroka postavi v ospredje politik in visoko na lestvico političnih prioritet
•    Program za otroke 2020 - 2025, ki bo na vseh področjih detektiral in določil cilje, kaj se bo za otroke spremenilo na bolje. Da bo dodan še akcijski načrt z merljivi cilji, ki bodo uresničljivi. Pričakujemo konkretne cilje, konkretne ukrepe (MDDSZ pripravlja in v nekaj mesecih obljublja sprejetje novega Programa za otroke 2020 – 2025)
•    imenovanje novega namestnika za področje otrokovih pravic pri Varuhu človekovih pravic  (Varuh človekovih pravic obljublja imenovanje novega namestnika za področje otrokovih pravic)

 
Središče ZIPOM
Zveza prijateljev mladine Slovenije
Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

01/ 239 67 25

PRIJAVA NA E-NOVICE

 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje števila obiskovalcev. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.