Središče za zagovorništvo
in informiranje o pravicah
otrok in mladostnikov

PRIDRUŽI SE

O ZIPOM

 

ČLANICE

 

 AKTIVNOSTI

AKTUALNO

 


 
 
SPREJETO EVROPSKO JAMSTVO ZA OTROKE
 17.06.2021
Ponedeljek, 14. junij 2021, je bil zgodovinski dan za otrokove pravice v Evropski uniji. V evropski pravni red je bilo sprejeto Evropsko jamstvo za otroke. To je pravni okvir, ki zagotavlja osnovne pravice in standarde za ranljive skupine otrok – na področju predšolske vzgoje in varstva, zdravstva, izobraževanja in prehrane.

 
24. marec 2021 - pomemben dan za otrokove pravice
 26.03.2021
V sredo, 24. marca 2021, so bili objavljeni zelo pomembni dokumenti s področja otrokovih pravic s strani Evropske unije ter Organizacije Združenih narodov.

 
VLOGA VSEBINSKIH MREŽ NVO PRI TRAJNOSTNEMU UPRAVLJANJU DRŽAVE SLOVENIJE
 26.01.2021
Vsebinske mreže nevladnih organizacij si prizadevamo za čezsektorsko zagovorništvo, ki bo pripomoglo k večji skladnosti (trajnosti) in boljši izvršni zmogljivosti (izvedljivosti) javnih politik.

 
FACEBOOK PRENEHAL Z UPORABO NEKATERIH ORODIJ ZA PREPOZNAVANJE ZLORAB
 24.12.2020
Pred 21. decembrom so številni akterji na mednarodni ravni, vključno s prijavno točko Spletno oko in Središčem ZIPOM, opozarjali na problematično ureditev na področju avtomatiziranih sistemov za prepoznavo spolnih zlorab otrok, ki jih uporabljajo tehnološka podjetja.

 
KORONAVIRUS, PREDSTAVLJEN NA OTROKU PRIJAZEN NAČIN
 23.12.2020
Zveza prijateljev mladine Slovenije je v sodelovanju s Središčem ZIPOM pripravila otrokom prijazno gradivo o koronavirusu.

 
POROČILO EUROCHILD-a O EVROPSKEM SEMESTRU
 17.12.2020
Mednarodna organizacija Eurochild je 17. novembra 2020 objavila Poročilo o evropskem semestru.

 
ŽIVLJENJE S COVID-19 KOT GA VIDIMO IN DOŽIVLJAMO OTROCI
 10.12.2020
Otroci so danes izvedli prvo virtualno novinarsko konferenco otrok v Sloveniji z naslovom »Življenje s COVID-19 kot ga vidimo in doživljamo otroci«.

 
BODO STORILCI SPOLNIH ZLORAB OTROK KMALU LAHKO NEOVIRANO DELILI POSNETKE ZLORAB?
 04.12.2020
Obstaja nevarnost, da bodo storilci spolnih zlorab otrok na internetu kmalu lahko delili zbirke posnetkov zlorab brez skrbi, da bi jih pri tem odkrili.

 
17.10. - Mednarodni dan boja proti revščini
 16.10.2020
Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1992 razglasila 17. oktober za mednarodni dan boja proti revščini z namenom odpraviti vse oblike revščine po vsem svetu.Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1992 razglasila 17. oktober za mednarodni dan boja proti revščini z namenom odpraviti vse oblike revščine po vsem svetu.

 
Središče ZIPOM izreka dobrodošlico novi članici - ZDRUŽENJE ZA MOČ
 07.08.2020
Bogatejši smo še za eno članico, ki deluje na področju celostne psihosocialne pomoči in podpore žrtvam spolnega nasilja.

 
Uspešno izvedena Okrogla miza o Predlogu zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke
 17.07.2020
Na okrogli mizi so vsi prisotni izrazili strinjanje, da je s predlogom zakona narejen velik korak naprej v smeri zaščite otrok v kazenskem postopku.

 
REVŠČINA OTROK NAJ POSTANE ZGODOVINA
 13.07.2020
Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov – Središče ZIPOM se pridružuje vseevropski mreži organizacij s področja varstva otrokovih pravic v skupni izjavi za odpravo revščine otrok, ki izpostavlja: »revščina otrok naj postane zgodovina«. Najmanj 5 % sredstev proračuna EU za odpravo revščine otrok v vseh državah članicah EU.

 
Združenje za moč svoje programe pomoči sedaj izvaja še v Mariboru
 13.07.2020
Združenje za moč, ki je specializirano za pomoč in podporo ne-zlorabljajočim odraslim, ki želijo zaščititi otroka, ki je žrtev spolne zlorabe, odraslim, ki so preživeli spolno zlorabo v otroštvu, ostalim mladoletnim in polnoletnim žrtvam spolnega nasilja, svoje dejavnosti izvaja brezplačno v Ljubljani in sedaj še v Mariboru.

 
Okrogla miza o Predlogu zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke - 15. 7. ob 10.00 v Hiši EU
 07.07.2020
Vabimo vas na okroglo mizo, kjer bomo skupaj z govorniki tako na strani odločevalcev kot nevladnega sektorja in strokovnjakov razpravljali o novem zakonu, ki prinaša pravno podlago za obravnavo otrok v kazenskem postopku v enem prostoru - hiši za otroke, z namenom večje zaščite otrok in varstva njihovih koristi.

 
Novi zakon o hiši za otroke in napoved okrogle mize Središča ZIPOM
 29.06.2020
Predlog novega Zakona o zaščiti otrok in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke je vsekakor potrebna in doborodošla novost. Da bi poskrbeli, da bo Hiša za otroke resnično hiša ZA otroke, pripravljamo v Središču ZIPOM okroglo mizo, kjer si želimo gostiti tako odločevalce kot strokovnjake na terenu.

 
Didaktično orodje za otroke »Raziskovanje doma«
 16.06.2020
Organizacija Exploradores de la Ciudad iz Mexico City-ja je oblikovala didaktično orodje za otroke, da lahko izrazijo svoja občutenja in bolje razumejo obdobje karantene. Skupaj z venezuelsko organizacijo Huasipichanga, Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC in IPoP – Inštitutom za politike prostora so pripravili še slovensko različico.

 
IZŠEL JE ZBORNIK O URESNIČEVANJU PRAVICE OTROK DO PARTICIPACIJE DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI
 12.06.2020
Po tem, ko so v Zvezi prijateljev mladine Slovenije v sklopu projekta “Državljani prihodnosti”, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+, 27. novembra 2019 zelo uspešno izvedli Konferenco o participaciji otrok: Državljani prihodnosti (LINK na novico na naši spletni strani), je sedaj izšel tudi zbornik.

 
V javno razpravo dan Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke - Barnahus
 08.06.2020
Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke naj bi po vzoru Islandije in skandinavskih držav vsem zlorabljenim otrokom zagotovil hiter in učinkovit postopek razkritja vseh okoliščin zlorabe in terapijo prizadetemu otroku.

 
OKROGLA MIZA NA MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE O OTROKOVIH PRAVICAH – POMETIMO NAJPREJ PRED SVOJIM PRAGOM
 31.01.2020
Na Ministrstvu za zunanje zadeve je 29. 1. 2020 potekala okrogla miza "Slovenija za otrokove pravice - Kako lahko izboljšamo položaj otrok v svetu" kjer je bila Slovenija predstavljena kot zgled. Pa je res tako?

 
Eurochild in UNICEF bosta razvila študijo o otrocih v alternativni oskrbi po vsej EU
 09.01.2020
Danes v Evropi ni podatkov o otrocih, ki niso v starševskem varstvu, ali so v nevarnosti, da bi ga izgubili. Razpoložljivi podatki običajno niso razčlenjeni, na primer glede na starost, spol, invalidnost.

 
Služba za podporo oškodovancem pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
 09.12.2019
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je pričela delovati Služba za podporo oškodovancem, ki ima zaposleni dve pravnici in socialno delavko. Prostori službe se nahajajo na Miklošičevi ulici 28 v Ljubljani.

 
Srečanje z Zagovornikom načela enakosti - 29. 10. 2019
 06.12.2019
Predstavniki ZPMS in ZIPOM, skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami na področju pravic otrok, smo predstavili Zagovorniku načela enakosti izzive na področju diskriminacije otrok, ki so v največji meri povezani z revščino.

 
Na Institutu RS za socialno varstvo so predstavili regijski indeks blaginje otrok RIBO
 02.12.2019
Pomembno je, da regijske razlike bolje razumemo, saj lahko država le tako oblikuje javne politike, ki bodo te razlike zmanjšale in na ta način pospešile regionalni razvoj ter ga uravnotežile. Oblikovanje regijskega indeksa blaginje otrok (RIBO) je eden izmed korakov k temu.

 
USPEŠNO IZVEDENA KONFERENCA O PARTICIPACIJI OTROK – DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI
 29.11.2019
Zveza prijateljev mladine Slovenije je v novembru uspešno izvedla konferenco o participaciji otrok z naslovom Državljani prihodnosti. Namen pa je bil poleg ozaveščanja o pomenu participacije otrok, doseči podpis pisma o nameri sodelovanja pri razvoju in implementaciji participacije otrok.

 
Poročilo Sveta Evrope - Protecting the Child from Poverty: The Role of Rights in the Council of Europe
 27.11.2019
Življenje v revščini ogrozi otrokove socialne, ekonomske, politične, kulturne in državljanske pravice. Kot odziv na ta dejstva se poročilo Sveta Evrope sprašuje, kakšno vlogo imajo otrokove pravice, kot so zagotovljene v okviru SE, na zmanjševanje revščine otrok.

 
ZAKLJUČKI OKROGLE MIZE: OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI – STANJE, IZZIVI IN PRIHODNOST 10. 10. 2019
 20.11.2019
Ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah, v Tednu otroka® je ZIPOM organiziral okroglo mizo o stanju otrokovih pravic v Sloveniji. Sedaj objavljamo zaključke in naša pričakovanja glede na obljube s strani države in Varuha človekovih pravic.

 
Eurochild izdal profile držav glede stanja otrokovih pravic v Evropi
 08.11.2019
Evropska mreža za otroke Eurochild, katere član je tudi ZIPOM, je izdala končno poročilo za evropski semester: Nove priložnost za vlaganje v otroke. Poročilo združuje 22 profilov držav, ki smo jih članice mreže za otroke skupaj z Eurochildom oblikovale za svoje države.

 
Uspešen zaključek okrogle mize Otrokove pravice v Sloveniji – stanje, izzivi in prihodnost
 11.10.2019
»Pravice otrok so v Sloveniji dobro varovane le načeloma! V Sloveniji še vedno živi 45.000 otrok pod pragom revščine. Otroka je potrebno postaviti v ospredje pri oblikovanju politik. S stanjem otrokovih pravic v Sloveniji nismo zadovoljni« Darja Groznik, predsednica ZPMS.

 
Okrogla miza: OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI - stanje, izzivi in prihodnost, 10. 10. 2019 ob 13.00
 01.10.2019
Ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah, v Tednu otroka® Vas ZIPOM vljudno vabi na okroglo mizo PRAVICE OTROK V SLOVENIJI– stanje, izzivi in prihodnost, ki bo v četrtek, 10. oktobra 2019 ob 13.00, na Gospodarski zbornici Slovenije

Dimičeva ulica 13, Ljubljana

(Dvorana B, I. nadstropje)

 
Objavljeni kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti za leto 2018
 23.09.2019
Statistični urad Republike Slovenije je v svoji bazi podatkov SiStat objavil najnovejše podrobne podatke o dohodku, revščini in socialni izključenosti. Stopnja tveganja revščine je v letu 2018 ostala nespremenjena kot v letu 2017, in sicer 13,3 %. Stopnja socialne izključenosti je bila v letu 2018 za 0,9 % nižja kot v letu 2017, in sicer je znašala 16, 2 %.

 
NOVOSTI NA SPLETNI STRANI ZIPOM
 20.09.2019
Prišla je jesen in z njo potreba po prevetritvi spletne strani ZIPOM-a. Prva novost je sprememba v sistemu pošiljanja e-novičk. Sedaj bomo novičke sproti objavljali na spletni strani, najmanj enkrat mesečno pa prijavljenim na e-novice poslali kratek povzetek najaktualnejših novičk s povezavo na spletno stran, kjer si boste lahko prebrali več.

 
VABILO NA KONFERENCO O PARTICIPACIJI OTROK "DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI"
 20.09.2019
Zveza prijateljev mladine Slovenije ob 30. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah in programa Otroški parlamenti organizira konferenco o participaciji otrok z naslovom Državljani prihodnosti,ki bo v sredo, 27. novembra 2019,od 9. do 16. ure v Hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons (Pot za Brdom 4, Ljubljana).

 
VABILO NA NACIONALNO SREČANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ: »PERSPEKTIVE VSEBINSKIH MREŽ«
 07.05.2019
Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije bo 22. maja 2019 na Dalmatinovi 4 pripravil redno letno srečanje, na katerem bo iz različnih plati predstavljeno, kako se vsebinske mreže umeščajo v nevladni sektor.

 
SREDIŠČE ZIPOM POSTALO ČLAN NACIONALNE MREŽE PARTNERJEV EUROCHILD-a
 24.04.2019
Središče ZIPOM je pridruženi član Eurochild-a, mreže organizacij, ki delajo z in za otroke po vsej Evropi ter si prizadevajo za družbo, ki spoštuje otrokove pravice. Temelj dela Eurochild-a je Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Eurochild ima 171 članic (organizacij in posameznikov) iz 34 evropskih držav.

 
70. obletnica Splošne deklaracije o človekovih pravicah
 10.12.2018
Splošna deklaracija o človekovih pravicah je bila sprejeta z Resolucijo Generalne skupščine OZN z dne 10.12.1948. Tako danes obeležujemo njeno 70. obletnico sprejetja.

 
20. november – OTROCI SPOROČAJO, DA SVET BARVAJO MODRO
 20.11.2018
Na današnji dan obeležujemo Svetovni dan otroka, ki je bil razglašen leta 1954. Namen obeleževanja je promocija mednarodnega povezovanja, ozaveščanja med otroci po vsem svetu ter skrbi za otrokovo blaginjo.

 
18. november - Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo
 18.11.2018
Svet Evrope je maja 2015 sprejel odločitev o razglasitvi 18. novembra za Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo.

 
SLOVENIJA RATIFICIRALA TRETJI IZBIRNI PROTOKOL H KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH
 23.03.2018
Slovenija je Tretji izbirni protokol podpisala dne 28.2.2012. Državni zbor je soglasno sprejel Zakon o ratifikaciji Izbirnega protokola h KOP glede postopka sporočanja kršitev dne 20.3.2018. Do 9. februarja 2018 je protokol podpisalo 51 držav, ratificiralo pa 37.

 
EUROCHILD OBJAVIL POROČILO O EVROPSKEM SEMESTRU
 18.12.2017
Dne 18.12.2017 je Eurochild objavil poročilo o stanju otrokovih pravic, ki temelji na njihovi oceni, kako gospodarske politike EU pomagajo ali ovirajo vladam, da vlagajo v otroke. S prispevki njihovih članic poročilo podrobno opisuje stanje v 18 državah. Pri pripravi poročila je sodelovalo tudi Središče ZIPOM.

 
SVETOVNI DAN OTROKA
 20.11.2017
Na današnji dan leta 1959 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Deklaracijo ZN o otrokovih pravicah, 30 let pozneje pa še Konvencijo o otrokovih pravic (KOP). Gre za trenutno najširše sprejeto mednarodno konvencijo. Je tudi prva mednarodna konvencija s področja človekovih pravic, ki vključuje civilne, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice.

 
EVROPSKI DAN ZA ZAŠČITO OTROK PRED SPOLNIM IZKORIŠČANJEM IN SPOLNO ZLORABO
 18.11.2017
Svet Evrope je maja 2015 sprejel odločitev o razglasitvi 18. novembra za Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Tako letos obeležujemo že tretjo obletnico.

 
SPREJET EVROPSKI STEBER SOCIALNIH PRAVIC
 17.11.2017
Na današnji dan, 17. novembra 2017, so Evropski parlament, države članice EU in Evropska komisija v okviru zasedanja Socialnega vrha EU razglasili Evropski steber socialnih pravic.

 
SREČANJE EUROCHILD-A V BEOGRADU IN MEDNARODNA KONFERENCA
 27.10.2017
V Beogradu je 11. in 12. oktobra 2017 potekalo srečanje partnerjev evropske mreže Eurochild ter mednarodna konferenca z naslovom Vlaganje v otroke – dobrobit za vse otroke.

 
DOPOLNITVE ZAKONA O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC
 16.10.2017
14. oktobra 2017 je začel veljati Zakon o dopolnitvah zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B). Sprejete spremembe prinašajo številne novosti za institucijo Varuha človekovih pravic.

 
KREPITEV VARSTVENIH MEHANIZMOV KLJUČNA ZA ZAŠČITO MIGRANTSKIH OTROK
 03.01.2017
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) in UNICEF sta 15. decembra 2016 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova organizirala razpravo »Sistem zaščite otrok v Sloveniji skozi prizmo migrantskih otrok«.

 
SREČANJE NACIONALNIH PARTNERSKIH MREŽ EUROCHILDA V SODELOVANJU S SVETOM EVROPE
 29.12.2016
Decembra 2016 je v Strasbourgu potekalo srečanje članic Eurochilda, ki je bilo posvečeno usposabljanju glede metod dela in instrumentov Sveta Evrope, pomembnih za delovanje na področju otrokovih pravic.

 
Izhodiščna preživnina na podlagi ustavnega načela enakosti
 13.09.2016
PIC predlaga, da se v novem Družinskem zakoniku določi izhodiščna preživnina v višini deleža minimalnega dohodka. Na ta način se na ravni zakona otroke postavi v enak položaj in se jim prizna pravica do minimalnega življenjskega standarda.

 
Za otroke ne naredimo dovolj
 28.07.2016
Središče ZIPOM je objavilo vmesno alternativno poročilo o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah v Sloveniji. Slovenija je Odboru Združenih narodov (ZN) za otrokove pravice o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah (KOP) poročala leta 2013. Naslednje poročanje sledi leta 2018.

 
V TALINU O OTROKOVIH PRAVICAH
 25.04.2016
Središče ZIPOM se je od 19. do 21. aprila udeležilo srečanja partnerskih nacionalnih mrež nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic Eurochild-a.

Središče ZIPOM
Zveza prijateljev mladine Slovenije
Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

01/ 239 67 25

PRIJAVA NA E-NOVICE

 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje števila obiskovalcev. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.